Общи условия за ползване на zastrahovaise.comОбщи условия за ползване на zastrahovaise.com

Съдържанието на сайта се разработва и подържа от екипа на „БГ ЛИЙДС” ООД.

Фирмата собственик и оператор на сайта „БГ ЛИЙДС” ООД е регистрирана по закона за защита на личните данни.

Следващите условия гарантират конфиденциалността и защитата на личните данни, на потребителите регистриращи се в сайта в съответствие със закона за защита на личните данни.

  1. При попълване на формите за регистрация на сайта, Вие въвеждате вярни и актуални лични данни.
  2. Данните въведени от Вас, се използват за определяне параметрите и критериите за получаване на застраховка
  3. Вие трябва да въведете коректен телефонен номер, който ние ще използваме за да се свържем с вас, за някой допълнителни указания и данни.
  4. Информацията предоставяна от Вас, чрез задължителните полета на уеб сайта е минималната необходима за обработка на кандидатурата ви. Предоставянето на допълнителна информация (извън маркираните като задължителни полета), е единствено по ваша преценка и не води до отпадане на регистрацията Ви.
  5. Попълвайки формите за регистрация на сайта, Вие давате изричното си съгласие за с ъбиране, използване и предоставяне на Вашата лична информация на застрахователни институции, имащи отношение към желаната от Вас застраховка.
  6. Данните предоставени от Вас, се предоставят единствено и само на застрахователни институции имащи отношение към Вашата застраховка.Във всеки друг случай ние не разкриваме и не предоставяме вашите лични данни, освен ако не сме задължени от закона.
  7. Вашите данни могат да се използват, за да Ви информираме за текущи промоции и продукти и за вътрешно-фирмени административни и маркетингови цели
  8. Вие може да поискате във всеки един момент преглеждане и заличаване на вашите данни от базите данни на сайта, като се свържете с нас чрез секцията за контакти
  9. Фирмата собственик и оператор на сайта „БГ ЛИЙДС” ООД гарантира, че ще вземе всички необходими предпазни мерки, за да защити конфиденциалността и сигурността на предоставената от потребителите информация, както и да предотврати неоторизирано или случайно разкриване на лична информация.

Сайта има изцяло информационен характер и по никакъв начин не ангажира клиентите и регистрираните потребители със застрахователни институции.

„БГ ЛИЙДС” ООД не носи отговорност за информация, съдържаща се в сайтове, към които настоящият има хипервръзки

Информацията за застрахователните продукти и услуги на сайта е от официални източници на застрахователните компании: интернет страници, рекламни материали, официални изявления.„БГ ЛИЙДС” ООД не носи отговорност за верността, свободния достъп до тази информация, както и за неточности и пропуски в съдържанието.