Застраховка на Плавателни съдове
1
2
 
Вид застраховка
 Каско пълна и/или частична загуба Отговорност към трети лица
 Обща авария и спасяване Загуба на навло или дисбурсменти
 Война и стачки Други
 
Срок на застраховката (месеци)
 
Вид плавателен съд
 
морски
 
речен/и
 
езерен/и
 
канален/и
 
плаващи докове
 
платформи
 
Област
 
Населено място