Застраховка на Летателни апарати
1
2
 
Вид застраховка
 Автокаско Каско на франшизи
 Гражданска отговорност към трети лица Отговорност към превозваните на борда пътници, личните им вещи и бага
 Карго Поща
 Застраховка срещу военни и сродни рискове(война, стачки, вълнения и други) Политически рискове(конфискация, отвличане и други)
 Отговорност на собственици и оператори на летища
 
Срок на застраховката (месеци)
 Вид летателен апарат
 
Самолет/и
 
Вертолет/и
 
Делтапланер/и
 
Безмоторен/и самолет/и
 
Балон/и
 
Област
 
Населено място