Застраховка имущество
1
2
3
 
Предназначение на сградата
 
Помещенията на имота са
 
Конструкция на сградата
 
Брой етажи
 
Застроена площ на имота(кв.м.)
 
Стойност на сградата
 
Обзавеждане, оборудване (стойност в лева)
 
Електроника и уреди (стойност в лева)