Застраховка професионална отговорност
1
2
 
Вид отговорност
 Професионална отговорност на адвокати
 Професионална отговорност на застрахователни брокери /задължителна/
 Професионална отговорност на нотариуси /задължителна/
 Професионална отговорност на дипломирани експерт счетоводители /задължителна/
 Професионална отговорност на хуманни лекари и медицински персонал
 Професионална отговорност на стоматолози
 Професионална отговорност на архитекти, проектанти строителни инженери /задължителна/
 Професионална отговорност на консултанти /задължителна/
 Професионална отговорност на лица, упражняващи независим строителен надзор /задължителна/
 Професинална отговорност на строители /задължителна/
 Професионална отговорност на директори и мениджъри
 Професионална отговорност на учители (възпитатели)
 Отговорност на туроператори
 Други
 
Застрахователна премия
 Процент от рализирани приходи през застрахователния период
 Твърда сума в зависимост от професията на застрахования
 В зависимист от лимита на отговорност
 В зависимост от самоучастието или периода на ретроактивно действие
 
Срок на застраховката
 
Област
 
Населено място