Застраховка "Карго"
1
2
 
Валидна за чужбина
 не
 да
 
Основни карго клаузи
 Institute Cargo Clauses (A)-1.1.82
 Institute Cargo Clauses (B)-1.1.82
 Institute Cargo Clauses (C)-1.1.82
 Клаузи „Пълно покритие” (А)-1.1.87
 Клаузи „Ограничено покритие” (В)-1.1.87
 Клаузи „Минимално покритие” (С)-1.1.87
 Institute Cargo Clauses (Air)-1.1.82
 други
 
Допълнителни карго клаузи
 Institute Strikes Clauses (Cargo)-1.1.82
 Institute War Clauses(Cargo) -1.1.82
 Institute Cargo Clauses (C)-1.1.82
 Institute War Clauses(sending by Post) -1.1.82
 Institute Malicious Damage Clause-1/8/82
 InstituteWar and Strikes Clauses -1.1.82
 Institute Strikes Clauses (Air Cargo)-1.1.82
 други
 
Специални карго клаузи
 Institute Frozen Food Clauses(A)-1.1.86
 Institute War Clauses(sending by Post) -1.1.82
 Institute Malicious Damage Clause-1/8/82
 InstituteWar and Strikes Clauses -1.1.82
 Institute Strikes Clauses (Air Cargo)-1.1.82
 Institute War Clauses(Cargo) -1.1.82
 Institute Bulk Oil Clauses-1.2.83
 Institute Cargo Clauses (C)-1.1.82
 Institute Commodity Trades Clauses (A)-5.9.83
 Institute Jute Clauses-1.1.84
 Institute Natural Rubber Clauses-1.1.84
 Corn Trade F.P.A. Clauses-1.1.63
 Institute Timber Trade Federation Clauses-1.4.86
 Institute Frozen Meat Clauses(A)-1.1.86
 Institute Frozen Meat Clauses(A) 24 Hours Breakdown-1.1.86
 Bulk Oil Clauses -(Jan,1962) SP-13C
 Institute FOSFA Trades Clauses (A)-1/7/85
 Livestock Clause №1
 други
 
Срок на застраховката (в дни)
 
Вид товар
 
Опаковка на товара
 
Вид транспортиране
 
Област
 
Населено място